top of page
  • Yazarın fotoğrafıMüslüman

Mesih Konusunda Bir Tartışma

Mehdilik ve Mesih inancı Müslümanların bünyesine sinsice sızmış ve insanların cansiperane savunduğu bir akaid haline gelmiştir. (İkisi de ayrı kişiler olmasına rağmen aynı inancın iki temel parçasıdır, kıyamete yakın birbirlerini destekleyeceklerine inanılır. Mesih'in İsa olacağı sabitken Mehdi için her grubun kendi adayı vardır)


Bu konuda 2018 yılında yaptığım bir tartışmayı sizlerle paylaşmak istedim.
Müslüman: Mehdi, Mesih veya 12. İmam inancı İslam akaidine ters, İsrailiyat ve Mesihiyat'tan, yani Yahudilikten ve Hristiyanlıktan dinimize girmiş bozuk fikirlerdir. Kuran'da bu konularla ilgili herhangi bir ayet olmadığı gibi, alıntı yaptığınız yazıda da belirtildiği gibi GAYBİ konulardır, çünkü duyu organlarımızla hissedemediğimiz gibi hakkında melekler veya ahiret hayatı gibi Kuran'i bilgi de mevcut değildir. Gayb bilgisinin yalnız Allah'a ait olduğu ve yalnızca seçtiği elçilere verdiğini Kuran'dan anlıyoruz. O halde bu gibi konuları İslam akaidinden saymak ve buna göre iman etmek insanı şirke sürükler diyebiliriz. Şu ayetler yeterince açık şekilde anlatmaktadır konuyu.En'am Suresi, 50. ayet: De ki: "Size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam." De ki: "Kör olanla, gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz?" En'am Suresi, 59. ayet: Gaybın anahtarları O'nun Katındadır, O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve herşey) apaçık bir kitaptadır."Araf Suresi, 188. ayet: De ki: "Allah'ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarardan (hiçbir şeye) malik değilim. Eğer gaybı bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı arttırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben, iman eden bir topluluk için, bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim." Yunus Suresi, 20. ayet: Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!.." De ki: "Gayb yalnızca Allah'ındır, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim."

Nebi İsa'nın yeniden dirilmeyeceğine dair ayet:

Rabbimiz Meryem Suresi 33. Ayette İsa’nın ağzından şu ayeti göndermiştir “Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.”

İsa 3 günden bahsetmektedir, doğduğu gün, vefat edeceği gün ki çarmıha gerilmeden önce vuku bulmuştur, bir de kabirden kaldırılacağı gündür ki o gün de bütün insanların dirileceği gündür. Görüldüğü gibi bu günler sayılırken, İsa’nın dünyanın son bulduğu saatten önce dünyaya yeniden geleceği şeklinde bir günden bahsedilmez. Eğer böyle bir gün olsaydı, elbette bu da Mesihiyattan kotarılmış rivayetlere bırakılmadan, şüpheye yer bırakmayacak şekilde Kuran’da bildirilirdi. Bütün bu gerçekler ve Kuran'ın ifadeleri ışığında lütfen akaidinizi bozacak bu tür inanışlardan uzak durun ve başkalarının da bozulmasına sebep olmaktan Allah'a sığının. Selametle kalın..


Ç... S...: Gayem tartışmak değil, Mehdi as. ve İsa as. mevzusunun yeri de burası değil. Fazla münakaşa ve münâzaraya girmeden şu kadar belirteyim;

Mehdi as zuhuru ve İsa as. nuzûlu ehl-i sunnetin temel itikadıdır. Kuranda açıkca belirtilmeyen bir çok mevzu sünnet ve hadislerden delili vardır. İnkârı dalâletdir. Bu hususta bolca sahih hadis vardır. Aleyhume esselam


Müslüman: Haklısınız, tartışma yeri burası değil, o yüzden detaylı yazdım ki mesajınızı okuyanlar diğer görüşü de detayları ile bilsin ve ona göre düşünsün, benim amacım da polemik değil. Ehl-i sünnet değilim, Kur'an-ı Kerim'den ve sahih sünnetten kopuk sözlere (hadislere) de inanmıyorum. Kuran'da geçmeyen konuların sorgulamasını bizzat Rabbimiz yasakladığı ve konu gayb alemini ilgilendirdiği için itikat anlamındaki önemine binaen cevap vermemezlik edemem hepsi bu.

Maide 101: "Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah, çok bağışlayandır, halîmdir" Ayrıca, Kuran'da açıkça diriltilmeyeceği yazılan bir peygamberin dirileceğini kim söylerse söylesin o söyleyen itikat olarak şirke bulaşmış, ayeti inkar etmiştir, gerisi laf-ı güzaftır. Allah hepimizi şirkten muhafaza etsin. Amin..


Ç... S...: İsa as ölmedi Nisa 158 Onu asmadılar, onu öldürmediler. Bilakis Allahü teâlâ onu katına yükseltti...” hadîs-i şerîflerde buyruldu ki: “İsa (aleyhisselam) ölmemiştir. O kıyâmetten önce size dönecektir.”, “Ben Meryem oğlu İsa’nın (aleyhisselam) dünyâ ve âhirette en yakınıyım.”, “Benimle İsa (aleyhisselam) arasında başka bir peygamber yoktur.”

Her nefis (can) ölümü tadacaktır 3/185, 21/35, 29/57 Sure ve âyetlerde hükmedildiği üzere , hadisi şerifler de belirttiği üzere, kıyamete yakın nuzûl ederek, haçı kıracak, domuzu öldürecek deccale karşı Mehdi as ile birlikte savaşacak, evlenecek çocuk sahibi olup eceli geldiğinde irtihâl edecekdir. Peygamber olarak değil, Muhammed as dinine destek için gelecektir. Aleyhisselam

Müslüman: 3/185: "Her nefis ölümü tadacaktır......." Amenna, İsa'da bir nefistir ve ölümü tatmıştır bütün insanlar gibi. Nisa 158'de anlatılan, Yahudiler O'nu öldürmeden önce Allah'ın canını aldığı ve katına yükselttiğidir, kaldı ki sonraki ayette "Ehl-i Kitaptan her biri, kendisinin ölümünden önce, ona (İsa’nın Allah’ın Elçisi olduğuna) mutlaka inanacaktır. O da (mezardan) kalkış günü onların aleyhine şahitlik edecektir" diyerek İsa'nın ne zaman ortaya çıkacağı bildirilmiştir. Al-i İmran suresinde yine bu gerçek açık ve net anlatılmıştır: 58. Ayet: "Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim" Yine Maide suresi 117. ayette Allah, İsa'nın ağzından O'nu vefat ettirdiğini açıkça beyan etmiştir "Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. "Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kul olun" dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Beni vefat ettirdikten sonra onlar, sadece senin gözlemin altındaydılar. Her şeye şahit olan sensin" Bu ayetleri ilk mesajımda söylediğim Meryem 33 ayetiyle birleştirince kesin olan şudur ki;

İSA VEFAT ETTİRİLMİŞTİR VE KIYAMET GÜNÜ BÜTÜN İNSANLARLA BİRLİKTE DİRİLTİLECEKTİR.

Aksi durumdaki bütün hadisler, rivayetler ve yorumlar itikadımızı bozmak için dine sokulmuş uydurma sözlerdir. Bir konuda ayetler yeterince açıksa bu konuda başka hiç kimsenin sözü o ayetlerin hükmünü bozamaz, öncelik her zaman ALLAH'IN SÖZÜNDEDİR.

Vesselam.

19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page