top of page
  • Yazarın fotoğrafıMüslüman

Müşriklerin Her İstediğini Yaptık !

Müşriklerin Kur’an Kerim’deki iddialarını çok iyi bilmeliyiz. Bunu bilirsek müşrik zihniyetini anlayabiliriz. Çünkü Resulullah'ın ölümünden sonra Müslümanlar, müşriklerin iddialarını tek tek gerçekleştirdiler maalesef.

Yazar: Ayhan HAZAR

Düzenleme: Müslüman


1- İsra-93: "Yahut da altından bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Bize, okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece (göğe) çıktığına da asla inanmayız. De ki: Rabbimi tenzih ederim. Ben, sadece beşer bir elçiyim."


- Ve Müslümanlar elçiyi göğe yükselttiler – MİRAÇ olayı

2- İsra-94: "Kendilerine hidayet geldiği zaman, insanları inanmaktan alıkoyan şey, onların: "Allah, elçi olarak bir beşeri mi gönderdi?" demelerinden başkası değildir."

İsra-95: "De ki: "Eğer yeryüzünde (insan değil de) tatmin bulmuş yürüyen melekler olsaydı, biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik."

Furkan-7: "Dediler ki: "Bu elçiye ne oluyor ki, yemek yemekte ve pazarlarda dolaşmaktadır? Ona, kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi?" dediler.


- Ve Müslümanlar elçiyi melekleştirdiler – resul günahsızdır, ismet sıfatı var, uçar, gölgesi görünmez, sidiği kanı şifadır vs. dediler.

3- En'am-37: "'Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!' dediler. De ki: 'Şüphesiz Allah bir mucize indirmeye güç yetirir ancak onların çoğu bilmezler.'

- Ve Müslümanlar tarafından mucizeler uyduruldu. Ellerinden suların akıtılması, yemeğin bereketlenmesi-çoğalması, ayın yarılması mucizesi vs.

4- Kamer-25: Vahiy, içimizden gele gele ona mı geliyor? Hayır, o, yalancı kendini beğenmiş birisi.” dediler.

- Ve Müslümanlar şeyhlere de, imamlara da, kişilere de vahiy geldi dediler.


5- Yunus-15: Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir." De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım.


- Ve Müslümanlar Kuran’ı beğenmeyip hayatın dışına ittiler ve başka kitapları dinde rehber edindiler.


6- Mutaffifin-13: Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: "Geçmişlerin masallarıdır" derler.


- Ve Müslümanlar: Kuran tarihseldir, şu an Kuran’ın hükümlerini uygulayamayız dediler.


7- İsra-47: Biz onların seni dinlediklerinde ne için dinlediklerini, gizli konuşmalarında da o zalimlerin: "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliriz.


- Ve Müslümanlar peygamberi sihirlediler. "Büyü yapılmıştı, 3 gün kendine gelemedi" diye masallar uydurdular.


8- Bakara-80: Dediler ki: "Sayılı günlerin dışında, ateş asla bize değmeyecektir." De ki: "Allah katından bir ahid mi aldınız? -ki Allah asla ahdinden dönmez- Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?"


- Ve Müslümanlar "Biraz yanar çıkarız" deyip günahlara daldılar.


9- İsra-93: "Yahut da altından bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Bize, okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece (göğe) çıktığına da asla inanmayız. De ki: Rabbimi tenzih ederim. Ben, sadece beşer bir elçiyim."


- Ve Müslümanlar: "Allah yazdırdı" diye, "Muhammed yazdırdı" diye yüzlerce kitap yazdılar. Bu kitapların peşine düştüler.

Ve en sonunda elçinin şikayeti:
"Ve (o gün) Resul: "Ey Rabbim! Kavmimden (bazıları) bu Kuran'ı gözden çıkarılacak bir şey olarak gördü!(Terketti)" diyecek" - Furkan(25)-30
4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page