top of page
  • Yazarın fotoğrafıMüslüman

Kuran'ı Kim Açıklar

Güncelleme tarihi: 24 Nis 2020

TAFSİL

📗"Elif, lam, ra Bir kitaptır ki bu, ayetleri MUHKEM kılınmış sonra da Hakim ve Habir olan tarafından tafsil edilmiştir. Şöyle ki ALLAH tan başkasına kul olmayın diye" Hud/1-2

Burada geçen kelime ”tafsil”

Tafsil kelimesi, bir şeyi her yönü ile etraflıca, başka bir eklemeye gerek duyulmayacak şekilde detaylandırmak, manasını ortaya koymak anlamına gelir.

Bu anlamı ile Kuran da geçen ”beyyine” kelimesinden ayrılır. iki kelimeyi birbiri ile karıştırmak bir hatadır.

Beyyine yani beyan etmek kelimesi ise gizlemeden açıkça ortaya koymak manasına gelir. Yani elçiliktir. Yani okuduğunu, duyduğunu, gördüğünü aynen olduğu gibi söylemek, iletmektir. "O zikri sana da inzal ettik ki kendilerine gönderileni beyan edesin." Nahl/44,

İşte bu beyan kelimesine (açıkça ortaya koymayı) açıklamak, tefsir etmek manaları verildiği için ortalık kaostan, çelişkiden ve kendilerine paye veren, rütbe takan sahte Rab'lerden geçilmez.

Neredeyse tüm meallerde, hadislerde ve yazılı kaynakların tercümesinde kasıtlı ya da özensizce bu kelime farklılıklarına hiç dikkat edilmez.

Beyan-tevil-tefsir-tafsil-tasrif gibi kelimelere hep açıklamak manası verilir. Oysa tüm bu kelimeler farklı manalara gelir ve ALLAH tarafından özenle bir hikmet ile seçilmiştir.

İlgili ayetin müteşabihlerine de (benzer olanlarına) bakalım ki konu iyice açıklığa kavuşsun. "Ve lekad SARRAFNA lin nâsi fî hâzâl kur’âni min kulli meselin fe ebâ ekserun nâsi illâ kufûrâ." İsra/89

kelime "sarrafna"

"Ve andolsun ki Biz, bu Kur’ân’da insanlara bütün meselelerden ayrıntılı , çok yönlü olarak açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkâr da direndi."


* Bakara/159 "İnzal ettiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta BEYANIMIZDAN sonra gizleyenler var ya" (ayet saklama)


* İsra/12 "… hem her şeyi TAFSİL etmiş de etmişiz." (detaylandırıp yeterince açıklamışız)

(Ay ve yıllardan bahseden ayetin hemen arkasından gelen kelime tafsil…)


* Enam/46, "… bak biz ayetleri nasıl TASRİF ediyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar."

Kelime tasrif

” çeşitli usluplarla , evire çevire herkesin anlayacağı şekilde detaylandırıp izah etmek”


* Araf/52, "Andolsun biz onlara öyle bir kitap getirdik ki iman edecek bir kavme hidayet ve rahmet olması için onu, tam bir ilimle TAFSİL ettik."


* Ali-imran/118, "Eğer düşünürseniz size ayetleri beyan ettik, (bildirdik)"


Ayetler açık olarak ortada. Raeul inzal edilen ayetleri beyan eder (etti),

Kendinden bir şey katmadan bunu yapar.

Çünkü Ona düşen görev tebliğdir.

''... sana düşen, ancak duyurmaktır ...'' Rad/40


O bunu hiç bir şeyi gizlemeden büyük emek, uğraş ve acılarla yerine getirmiştir.

''Bize isnâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, Elbette O’ndan sağ elini (gücünü) alırdık. Sonra da elbette şah damarını çeker koparırdık.'' Hakka/44-45-46


Allah, Resulünü bile Kuran hakkında böylesine tehdit ederken, başta diyanet, ortalık ekleme yapan, tevile yeltenen, tarihte bırakıp eksilten, ayet gizleyen, beğenmeyip umursamayan hocalarla, şeyhlerle, siyasetçilerle dolu.

Ne cesaret ama...


Kuran mucizedir,

Çünkü 23 sene de peyder pey inzal edilmesine, tek seferde söylenip, yazıya geçirilmesine rağmen içinde tek bir çelişki barındırmaz.

Çelişki gibi görünenler meal farklılıkları, beşer yorumlarıdır.

KURAN mucizedir;

Çünkü kolay, detaylı, anlaşılırdır.

Apaçıktır, mübindir.

Hiç bir beşer yorumuna ihtiyaç duymaz, kendi kendine yettiği gibi aksine her türlü dış müdahale, ekleme, tevil etme, bütünlüğüne saldırıdır, sırıtır.

KURAN mucizedir;

Sadece ALLAH'a yönlendirir, Kendisine çağıran sahte şeyhleri, rableri deşifre eder.

Her türlü işi, olayı, değeri tam ve eksiksiz ölçer, doğruyu yanlışı kesin olarak ayırt eder.

KURAN mucizedir;

Çünkü nefsiniz için de, toplum için de en iyisini söyler. Bu yönü ile tüm ”izm ”lerin görüşlerin üzerindedir.


KURAN İLE ÖLÇMEYEN, KURAN İLE HÜKMETMEYEN DERİN BİR HATAYA DÜŞER.


Çünkü O furkandır.

''Şüphesiz O, ayıran bir sözdür. O asla ŞAKA değildir.'' Tarık/13-14

Ve, "Gerçek şu: Bu Kur'an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. BUNDAN SORUMLU TUTULACAKSINIZ." Zuhruf/44 Alıntıdır.... Serdal Bayhan

59 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 comentario


Müslüman
Müslüman
11 ago 2020

Deneme

Me gusta
bottom of page